Vanaf 1 januari zelf onderzoek doen naar arbeidsongevallen

Ieder jaar vinden er in Nederland zo’n 220.000 arbeidsongevallen plaats. De Arbeidsinspectie is van mening dat veel van die ongevallen zijn te voorkomen als er meer aandacht voor is. Dat is niet het enige voordeel. Want met minder ongevallen heeft u ook lagere verzuimkosten.

Arbeidsongeval; werknemer raakt gewond tijdens zijn werk in een fabriek
Nieuws
Datum: 16-01-2023

In 2021 leidden ruim 2.000 arbeidsongevallen tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of een overlijden. Als dit gebeurt in uw bedrijf bent u verplicht hiervan melding te doen bij de Arbeidsinspectie, die dan vervolgens nader onderzoek doet. Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuwe werkwijze van kracht. De Arbeidsinspectie zal bij meldingsplichtige arbeidsongevallen nog steeds de ongevalslocatie bezoeken en onderzoek uitvoeren. Maar daarnaast doet u als werkgever ook zelf onderzoek naar de achtergronden van het ongeval. Vervolgens stelt u binnen vijftien werkdagen zelf een werkgeversrapportage met verbeterplan op. De Arbeidsinspectie beoordeelt deze rapportage.

Zelfinspectie

Achterliggend idee van de nieuwe werkwijze is dat bedrijven leren van ongevallen als zij deze zelf onderzoeken en dat zo herhaling wordt voorkomen. Door in te zoomen op achterliggende oorzaken, zullen naar verwachting werkgevers hun veiligheidscultuur structureel verbeteren. U hoeft natuurlijk niet te wachten tot zich een arbeidsongeval voordoet. Om veilig werken te bevorderen, kunt u alvast naar uw bedrijf kijken zoals de inspecteur dit doet. Doe daarom een zelfinspectie om na te gaan hoe er in uw bedrijf veiliger gewerkt kan worden. Een grotere veiligheid leidt tot minder verzuim en dat drukt uw kosten aanzienlijk. Per verzuimdag is een werkgever gemiddeld 250 euro kwijt.

Fysiek en gevaarlijk werk

De meeste ongevallen vinden plaats in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie en de sector landbouw, bosbouw en visserij. En ongevallen worden het vaakst veroorzaakt door vallen en in contact komen met een arbeidsmiddel zoals machines. Uitzendkrachten hebben een groter risico slachtoffer te worden. Dat is niet verrassend. In de betreffende sectoren wordt fysiek werk gedaan en wordt er gewerkt met zwaar materieel. Uitzendkrachten doen vaker gevaarlijk werk en zij hebben vaker een gebrek aan kennis en vaardigheden om hun taken veilig uit te voeren.

Bespreek uw verzekeringen

Aandacht voor een veilige werkvloer is niet compleet zonder een gesprek over verzekeringen. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Uiteraard bespreken we dan alle verzekering op het vlak van inkomen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Maar ook een collectieve ongevallenverzekering kan helpen de financiële pijn van letsel of overlijden te verlichten. Verder gaan we na of uw werkgeversaansprakelijkheid goed verzekerd is. Slachtoffers kunnen namelijk smartengeld krijgen als zij blijvend letsel oplopen door een bedrijfsongeval. Bij overlijden kunnen naasten van het slachtoffer daar een beroep op doen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag